asbest

asbest en veiligheid

Het verwijderen van asbest is gebonden aan veel wetten en regels, die ook nog wel eens willen veranderen. Hoe zorgt u dat uw beleid volledig en correct is? Dat de procedures efficiënt zijn en duidelijk vastgelegd?

Engel Advies kan u hierbij helpen. Met verantwoorde BELEIDSKADERS en efficiënte.

4 stappen
In vier overzichtelijke stappen krijgt u overzicht in de situatie en helpen wij u de zwakke punten aan te pakken. Zo kunt u op ieder moment verantwoording afleggen over uw asbestbeleid.

stap 1: inventarisatie
- analyseren van het huidige beleid en de organisatie - bepalen stappen om tot correct beleid te komen - opstellen concept beleidsnotitie à doorlooptijd 2 – 8 dagen.

stap 2: plan van aanpak
- voor inventarisatie van het bezit, omvang en risico’s - voor communicatie, informatie en scholing - voor processen in de organisatie (volgens de lean methode, i.s.m. extern specialist) à doorlooptijd 2 – 8 dagen.

stap 3: uitwerken en implementeren van de stappen
- werk- of beheergroep oprichten - beheerplan ontwikkelen à doorlooptijd 4 – 10 dagen.

stap 4: borging en training
- inkoop en uitvoering opleidingen
- inkoop externe partijen (inventariseerder, saneerder, laboratorium) - borging kwaliteit door controles à doorlooptijd op aanvraag

Kosten snel terugverdiend
De kosten zijn afhankelijk van uw huidige beleid en de omvang van uw onderneming. Ik maak graag een offerte voor u, waarmee u zelf kunt bepalen voor welke onderdelen u mijn hulp wilt inschakelen.

Doordat processen efficiënter worden, medewerkers meer zelf kunnen en er scherper wordt ingekocht, verdienen de kosten zich meestal binnen afzienbare tijd terug.

En wat ook veel waard is:

Het voelt buitengewoon prettig om te weten dat het asbestbeleid in orde is en dat medewerkers ‘in control’ zijn.

 


handboek asbest


Dit handboek is het resultaat van een samenwerking tussen Aedes, Arjon Winters (van Triacon) en Engel Advies. Hierin staat hoe u, volgens de regels, verantwoord kunt omgaan met asbest. Er staan veel adviezen en tips in om projecten vlot te laten verlopen en problemen te voorkomen.

Dit handboek is vrij te gebruiken voor iedereen.


asbest opleidingen     

 

Asbest is een ingewikkelde materie die een grote verantwoordelijkheid en vaak onzekerheid met zich meebrengt voor bestuurders en medewerkers. Hoe zorgt u dat de procedures goed en veilig worden uitgevoerd en uw medewerkers de projecten efficiënt kunnen aansturen? 

Engel Advies kan u hierbij helpen. Met TRAININGEN die naadloos aansluiten op de praktijk. Zonder omwegen, met zeven praktijkgerichte trainingsmodules. Of met een maatwerkopleiding. U bepaalt zelf wat voor u het beste werkt.

8 modules
Iedere woningbouwcorporatie heeft zijn eigen kennis- en werkniveau op het gebied van asbest. En niet elke functie vereist dezelfde kennis en ervaring. Met de losse modules kunt u precies die kennis en kunde aanvullen, die uw organisatie nodig heeft. Geen nutteloze herhalingen van bekende feiten, maar verdergaan waar de bestaande kennis ophoudt.

 

Maatwerkopleidingen:

Module: Voor wie: Duur:
Basiskennis asbest verhuuradviseur, balie- en communicatiemedewerker ½ dagdeel
Wetgeving+aanverwante vragen management dat in staat wil zijn… ½ dagdeel
Beleid, proces, regelgeving (BPR) een ieder die betrokken is in het asbestproces 1 dagdeel
(Crisis) Communicatie degene die bij een asbest Incident betrokken zijn/worden 2 dagdelen
Beleidsvorming, processen en regelgeving voor specialisten voor specialisten of medewerkers die specialist willen worden maatwerk

Verdiepingsopleidingen:

Module: Voor wie: Duur:
Asbest (her)kennen* een ieder die in de woning komt 1 dagdeel
Asbest-kundige (6 deel-modules) 1-4 medewerkers in de organisatie 2 dagen
Toezicht houden in theorie en praktijk, voor de buitendienst/opzichter 1 ½ dagdeel

 * door externe partij

De kosten snel terugverdiend
De kosten voor de modules variëren, afhankelijk van het aantal dagdelen en de grootte van de groep. In groepen van 10 – 15 personen werken we het meest effectief. Voor maatwerktrainingen maak ik graag een offerte, gebaseerd op de aanwezige kennis bij de betreffende deelnemers.

 

Als uw medewerkers goed weten wat ze moeten doen, houden zij de touwtjes stevig in handen en besteden zij alleen uit wat nodig is, tegen de juiste prijs! 

 


veiligheid / vgm

 

Veilig werken op hoogte

Moeten uw eigen vakmensen onderhoud op hoogte verrichten? Of koopt u onderhoud op hoogte in?

Als opdrachtgever bent u altijd eindverantwoordelijk.
Wanneer uw eigen vakmensen onderhoud boven de 2.5 meter hoogte uitvoeren moet u al aan verschillende veiligheidsvoorschriften voldoen. Voor ingehuurde medewerkers is de aannemer als werkgever de eerste verantwoordelijke, maar neemt hij het wel allemaal wel zo nauw?

Ik kan uw mensen met enkele eenvoudige richtlijnen helpen ‘in control’ te blijven, zowel intern als extern.

 

VCA en VCO

Met de diploma’s en certificeringen van VCA en VCO weet u dat uw medewerkers voldoende kennis hebben van veiligheid, gezondheid en milieu. Bovendien laat u zien dat u uw verantwoordelijkheden serieus neemt.

Of u nu een eigen aannemerij heeft en uw vakmensen wilt bijscholen, of uw medewerkers op de afdeling onderhoud wilt leren opdrachten verantwoord uit te besteden: ik begeleid uw organisatie graag op de kortste weg naar deze certificeringen.

VCA=Veiligheid- gezondheid en milieu- Checklist Aannemers
VCO=Veiligheid- gezondheid en milieu- Checklist Opdrachtgevers
Voor meer informatie kunt u ook kijken op: VCA.nl

 

V&G plannen

Wanneer moet u een Veiligheids- en Gezondheidsplan maken, en hoe doet u dat?
Mocht het voor u zinvol zijn een V&G plan te maken, dan kan ik u helpen bij het opzetten van een basisplan voor de relevante dagelijks onderhoudswerkzaamheden

 

 


werkwijze

Stapsgewijs naar een verantwoord beleid voor asbest en VGM.

stap 1: inventarisatie
- analyseren van het huidige beleid
- bepalen te nemen stappen om tot correct beleid te komen
- opstellen concept beleidsnotitie

stap 2: opstellen plan van aanpak voor:
- inventarisatie bezit, omvang en risico’s
- communicatie, informatie en scholing
- processen in de organisatie

stap 3: uitwerken en implementeren van de stappen
- werkgroep of beheergroep oprichten
- beheerplan ontwikkelen

stap 4: borging en training
- uitvoering opleidingen
- borgen controles op processen en uitvoering
- evaluatie

quickscan en analyse

Wilt u weten hoe uw organisatie ervoor staat ten aanzien van asbest? 

Met de Quickscan en analyse weet u dit snel. Waar zitten eventuele zwakke plekken of valkuilen? En wat kunt u eraan doen om die situatie te verbeteren?

 

De Quickscan bestaat uit drie delen?

 • inventarisatie (ochtend)
  Ik spreek een uur met uw manager Vastgoed, en daarna een half uur tot een uur met enkele betrokkenen bij de uitvoering , zoals een manager/medewerker betrokken bij mutaties e/o onderhoudsdienst vanuit wonen en/of vastgoed, manager/medewerker projecten e/o planmatig onderhoud.
  ·analyse (+/- van 13.00 tot 15.30 uur)

  Ter plekke maak ik een analyse van de situatie aan de hand van de informatie uit de gesprekken. Deze werk ik uit tot een beknopt plan van aanpak.
  ·         advies ( +/- 15.30 tot 16.30 )
  Gedurende een bijeenkomst van ongeveer een uur krijgen alle betrokkenen een terugkoppeling van de bevindigen van die dag. De uitwerking krijgt u binnen 3 dagen nagezonden.

 

Wat moet u hiervoor doen?
Een dag inplannen en tijd inruimen in de diverse agenda’s om vragen te kunnen beantwoorden t.b.v. de QuickScan en de presentatie van de resultaten.

 

Wat hebben we hiervoor nodig?
·         Tussen 13.00 en 15.30 uur een werkplek om het e.e.a. uit te werken.

 • Een beamer voor de bijeenkomst van 15.30 uur.

 

Wat kost een quickscan en analyse?

Deze dag kost; € 1.250,= exclusief reiskosten.

 

Heeft u interesse? Dan hoor ik dat graag. En kunnen we hiervoor een datum reserveren.

 


ea-jaarkaart

ea-jaarkaart

Dit is een schilderspallet met diverse kleuren en “wets” afhankelijke activiteiten.
U kunt zelf de kleuren kiezen en mengen tot een gewenst resultaat.

De kleuren die mogelijk zijn;
- ik houd u op de hoogte van de aankomende en meest recente
wetsontwikkelingen,
- uw beleid is altijd up to date, wanneer er wetswijzigingen zijn wordt
automatisch uw beleid hierop getoetst en indien nodig aangepast,
- een plan van aanpak voor de invoering van veranderde wetgeving;
wat heeft deze verandering voor een gevolgen voor uw organisatie,
- ik kom jaarlijks langs om door middel van een scan en/of audit samen
met u en uw medewerkers de stand van zaken in kaart te brengen,
- u kunt gebruik maken van een helpdesk waar u of uw medewerkers
voor vragen terecht kunnen.


Zo is en blijft uw beleid goed.