asbest

asbest en veiligheid

Het verwijderen van asbest is gebonden aan veel wetten en regels, die ook nog wel eens willen veranderen. Hoe zorgt u dat uw beleid volledig en correct is? Dat de procedures efficiënt zijn en duidelijk vastgelegd?

Engel Advies kan u hierbij helpen. Met verantwoorde BELEIDSKADERS en efficiënte.

4 stappen
In vier overzichtelijke stappen krijgt u overzicht in de situatie en helpen wij u de zwakke punten aan te pakken. Zo kunt u op ieder moment verantwoording afleggen over uw asbestbeleid.

stap 1: inventarisatie
- analyseren van het huidige beleid en de organisatie - bepalen stappen om tot correct beleid te komen - opstellen concept beleidsnotitie à doorlooptijd 2 – 8 dagen.

stap 2: plan van aanpak
- voor inventarisatie van het bezit, omvang en risico’s - voor communicatie, informatie en scholing - voor processen in de organisatie (volgens de lean methode, i.s.m. extern specialist) à doorlooptijd 2 – 8 dagen.

stap 3: uitwerken en implementeren van de stappen
- werk- of beheergroep oprichten - beheerplan ontwikkelen à doorlooptijd 4 – 10 dagen.

stap 4: borging en training
- inkoop en uitvoering opleidingen
- inkoop externe partijen (inventariseerder, saneerder, laboratorium) - borging kwaliteit door controles à doorlooptijd op aanvraag

Kosten snel terugverdiend
De kosten zijn afhankelijk van uw huidige beleid en de omvang van uw onderneming. Ik maak graag een offerte voor u, waarmee u zelf kunt bepalen voor welke onderdelen u mijn hulp wilt inschakelen.

Doordat processen efficiënter worden, medewerkers meer zelf kunnen en er scherper wordt ingekocht, verdienen de kosten zich meestal binnen afzienbare tijd terug.

En wat ook veel waard is:

 

Het voelt buitengewoon prettig om te weten dat het asbestbeleid in orde is en dat medewerkers ‘in control’ zijn.