onderhoud


Heeft u uw onderhoudsbegroting helemaal op orde? Of wordt ook uw planmatige jaarbegroting regelmatig gebruikt als sluitpost voor overschrijdingen in het dagelijks onderhoud?

We weten allemaal dat regelmatig onderhoud de (dure) ad hoc kosten drastisch verminderen. Maar hoe zorg je er nu voor dat onderhoudsbudget ook echt gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is? Ik kan u helpen. Door een structurele opzet van de plannen, met bijvoorbeeld conditiemetingen en objectieve beoordelingen van de situatie. Door de onderdelen helder te formuleren en de budgetten gericht toe te wijzen, voorkomt u dat uw onderhoudsbegroting de sluitpost wordt voor overschrijdingen elders in de organisatie.

Hierbij kunnen aspecten als risicomanagement, correctief onderhoud en (centrale) inkoop aan de orde komen. Vanzelfsprekend stemmen we speciale projecten en het reguliere onderhoud zo goed mogelijk op elkaar af.

Als onderhoud en planning eenmaal stevig ‘in de steigers’ staan, wordt het veel gemakkelijker om de machine draaiend te houden. Dat scheelt u veel tijd en ongemak.

Span het paard vanaf nu vóór de wagen