werkwijze

Stapsgewijs naar een verantwoord beleid voor asbest en VGM.

stap 1: inventarisatie
- analyseren van het huidige beleid
- bepalen te nemen stappen om tot correct beleid te komen
- opstellen concept beleidsnotitie

stap 2: opstellen plan van aanpak voor:
- inventarisatie bezit, omvang en risico’s
- communicatie, informatie en scholing
- processen in de organisatie

stap 3: uitwerken en implementeren van de stappen
- werkgroep of beheergroep oprichten
- beheerplan ontwikkelen

stap 4: borging en training
- uitvoering opleidingen
- borgen controles op processen en uitvoering
- evaluatie