werkt(e) voor

Aedes; - Adviseur asbest en ondersteuning wetgeving
             - Handboek Asbest in de praktijk; inleiding en deel 1.
             - Uitvoeren Quickscan en analyse bij 35 corporaties.
BouwendNederland; Landelijke werkgeversbijeenkomsten; workshops asbest.
Area; ondersteuning vormgeven beleid.
ALwel; ondersteuning bij asbest beleids- en proces vragen en bij incidenten.
BrabantWonen; ondersteuning asbest beleid en implementatie.
3B Wonen; ondersteuning beheer, inkoop, scholing en LAVS
Clavis; ondersteuning ontwikkelen asbest beleid en beheer.
De Alliantie; - opzet/implementatie Asbest  en Legionella beleid,
                      - waarneming asbestdeskundige.
Dudok Wonen; ondersteuning Aedes-protocol naar de gemeenten.
Elan Wonen; opzetten en implementeren asbest beleid.
Elkien Heereveen; beleid, opleiding en inkoop i.v.m. asbest.
Federatie Woning Corporaties A’dam; ondersteuning asbest/onderzoek rookmelders.
Gemeente Amsterdam; ondersteuning Aedes-protocol.
Gemeente Amsterdam; opzet beleid en beheer(groep) over de stadsdelen.
Gooi en Omstreken; ondersteuning als asbestdeskundige.
Kennemer Wonen; ondersteuning project inventarisatie complex.
l'escaut; opzetten beleid, scholing, processen, implementatie.
Ministerie I&M; implementatie begeleiding Landelijke Asbestvolgsysteem.
Omnia Wonen; ondersteuning opzet beleid, trainingen en LAVS.
PréWonen; opzet, implementatie en borging asbestbeleid.
RWS Goes; asbestbeleid, inkoop en implementatie.
Sertum; kennis en informatie bijeenkomsten; asbest en wetgeving in relatie
              met de gebouweigenaar.

Thuisvester; opzet en ondersteuning implementatie asbestbeleid.
'thuis; ondersteuning bij het opstellen van beleid.
UWoon; ondersteuning LAVS
WB Velsen; beleid, implementatie en inkoop i.v.m asbest.
Wonen Breburg; ondersteuning beleids- en beheerplan.
Wonen Noord West Friesland; asbestbeleid, opleiding en inkoop.
Woonburg; opzetten beleid, scholing, processen, implementatie.
Wooncompagnie; ondersteuning LAVS.
Woonkracht10; opzet beleid en implementatie.
Woongoed Middelburg; asbestbeleid en inkoop asbest.
Woonpartners M-H; ondersteuning LAVS.
Woonwaard Alkmaar; ondersteuning Aedes-protocol; div.gemeenten.
Woonwel; Q&A; introductie asbest.
Ymere; bijdrage aan pressure cooker risico management; veiligheid.
ZaYaZ; opzetten beleid, beheer, ondersteuning implementatie asbest.
ZOwonen; opzetten beleid, beheer, inkoop, communicatie bewoners, proces.