engel doceert

folder opleidingen asbest downloaden


Rondom asbest is het heel belangrijk om binnen de organisatie voldoende kennis te hebben over de materie.

Hierbij heeft de ene medewerker meer kennis nodig dan de andere medewerker. Een vakkracht versus bijvoorbeeld een projectleider onderhoud of renovatie.
Wanneer ik corporaties ondersteun bij het opzetten van beleid, wordt er in het beleid een tabel opgemaakt waarbij de benodigde kennis voor de betreffende functie wordt omschreven.

Naar aanleiding hiervan wordt er een opleidingsplan gemaakt en uitgerold. Een aantal trainingen, als asbest herkennen of asbestdeskundige, worden (deels) extern ingekocht.

 

Eigen trainingen
Het bewustwordingsproces is essentieel, en staat naast beleid en proces voorop. De noodzakelijke kennis rondom wetgeving wordt besproken, maar niet méér dan dat wat écht noodzakelijk is voor een corporatie medewerker. Verder is het beleid en het proces van de organisatie een groot onderdeel, wat een goede bijdrage is aan de implementatie van het beleid.

Inmiddels heb ik een "eigen"  training asbest (des)kundige ontwikkeld. Speciaal vanuit het oogpunt gezien van de opdrachtgever. Zie voor alle mogelijkheden bij "asbest opleidingen".

Uit inmiddels ruime ervaring door de training wetgeving/beleid en proces heel vaak bij corporaties gegeven te hebben, weet ik dat voor wat betreft het onderwerp wetgeving, beleid en proces ik aan deze module een belangrijke toegevoegde waarde geef; namelijk bewustwording.

Evaluatie opmerkingen;

"enthousiast, duidelijke uitleg."
"ondanks de saaie stof, weet ze het boeiend te brengen."
"helder, op een leuke manier, dat je wel je aandacht bleef houden."