beleid, beheer en implementatie

 

Vol trots mag ik wel zeggen dat vele corporatie inmiddels gebruik hebben gemaakt van mijn expertise, ervaring en kennis op het gebied van asbest beleid, proces en de implementie bij een woning corporatie. 

 

Beleid maken is makkelijk, maar het risico is bekend en groot dat een mooie beleidsnotitie in de kast beland. 

 

Mijn aanpak garandeert dat het beleid niet alleen onderbouwt en ondersteunt wordt opgesteld, maar ook dat het beleid vervolgens geïmplenteerd en beheert wordt. Door samen met medewerkers uit de organisatie de stappen te maken, waarbij mijn kennis en verschillende documenten als input gehanteerd worden, maken de eigen medewerkers de keuzes en bepalen de uitgangspunten.

 

Resultaat; er wordt een gedragen beleid opgesteld.

 

Implementatie; samen gaan we de implemenatie vormgeven en zorgen we voor het benodigde draagvlak bij de betrokken managers en afdelingen. Hierin wordt meegenomen dat;

- de kennis gedeeld wordt, medewerkers geïnformeerd en geschoold worden,
- de website qua communicatie op orde is,
- alle medewerkers ondersteunende tools kunnen gebruiken voor communicatie, opdrachtverstrekking e.d. 
- raamovereenkomsten met asbestketenpartners op orde zijn/ingekocht worden, 
- de bewoners geïnformeerd zijn over mogelijk asbest in woningen van voor 1994,

 

Beheer; in het beheerhoofdstuk, onderdeel van het beleid, wordt omschreven hoe;
- alle bovenstaande punten jaarlijks in de gaten gehouden worden. Want kennis hebben is goed, kennis behouden is beter.

 

Borging; een juiste borging is dan ook wenselijk zodat iedereen conform beleid en proces met de juiste kennis hun werk goed blijft doen. 

Maar ook dat de uitvoerende partijen conform de afgesproken doorlooptijden en eenheidsprijzen blijven werken. 

Door middels van bijvoorbeeld een (regelmatige) audit kan op basis van feiten zichtbaar gemaakt worden of inderdaad de partijen deze doorlooptijden waarmaken (zie onderdeel "audit").