ea-jaarkaart

ea-jaarkaart

Dit is een schilderspallet met diverse kleuren en “wets” afhankelijke activiteiten.
U kunt zelf de kleuren kiezen en mengen tot een gewenst resultaat.

De kleuren die mogelijk zijn;
- ik houd u op de hoogte van de aankomende en meest recente
wetsontwikkelingen,
- uw beleid is altijd up to date, wanneer er wetswijzigingen zijn wordt
automatisch uw beleid hierop getoetst en indien nodig aangepast,
- een plan van aanpak voor de invoering van veranderde wetgeving;
wat heeft deze verandering voor een gevolgen voor uw organisatie,
- ik kom jaarlijks langs om door middel van een scan en/of audit samen
met u en uw medewerkers de stand van zaken in kaart te brengen,
- u kunt gebruik maken van een helpdesk waar u of uw medewerkers
voor vragen terecht kunnen.


Zo is en blijft uw beleid goed.